?

Log in

No account? Create an account

Теоретично, теорията по нищо не се различава от практиката. Но на практика не е така...

16th
05:18 pm: РЕПОРТАЖ  3 comments
22nd
10:17 am: ФИЛМОВИ СЦЕНИ, КОИТО НИКОГА НЯМА ДА ВИДИТЕ, Part two  2 comments