?

Log in

No account? Create an account

Теоретично, теорията по нищо не се различава от практиката. Но на практика не е така...

8th
01:48 pm: WARHAMMER 40.000
10th
12:49 pm: ХИМН НА ДЪРТИЯ МЕТЪЛ