Теоретично, теорията по нищо не се различава от практиката. Но на практика не е така...

Previous Entry Share Next Entry
ХИМН НА ДЪРТИЯ МЕТЪЛ
orc_chieftain
Обичам аз Manowar!
За мнозина това не е ново!
Обичам аз Manowar!
Обичам го отново и отново!
Слагам аз самовар,
И надувам своя старичък плейър!
Обичам аз Manowar!
Щото много по-як е от Slayer!


Обичам аз Manowar!
Дето кърти душата със баса!
Обичам аз Manowar!
Ей това е здрав метъл, ебаси!
Струни късам в сърцето,
А волумето -- на максимала!
Обичам аз Manowar!
Нека знае това и квартала!


Обичам аз Manowar!
За мнозина това не е ново!
Обичам аз Manowar!
Обичам го отново и отново!
Годинките си летят,
Тежестта им не е намаляла!
Обичам аз Manowar!
Те крале са, разбийш, на метала!!!


Автор: GhostBuddy
Превод: Orc Chieftain

Оригинален текст:

Я люблю Мановар!
Что само по себе и неново!
Я люблю Мановар!
Я люблю его снова и снова!
Ставлю я самовар
И врубаю свой старенький плеер!
Я люблю Мановар!
Потому что он круче, чем Slayer!

Я люблю Мановар!
Что басами рвёт души людские!
Я люблю Мановар!
Этот стиль, тру-метАл - ему имя!
Рву я струны всредцах,
И гружу я свою Мезабугу*.
Я люблю Мановар!
Пусть об этом вся знает округа!

Я люблю Мановар!
Что само по себе и не ново!
Я люблю Ма-но-вар!
Я люблю его снова и снова!
Пролетели года,
Но звучание их легче не стало.
Я люблю Мановар!
Королей, понимаешь, метала!!!

?

Log in