Теоретично, теорията по нищо не се различава от практиката. Но на практика не е така...?

Log in